Address:

Dubai, Rashidiya, Behind Bin Sougat Centre, Rashidiya, Dubai